Skip to main content

Wij zijn gesloten tijdens het bouwverlof van 13 juli t.e.m. 4 augustus.

1 Afbraak Huis

2 Afbraak Achterbouw

3 Afbraak halfopen woning

4 Opladen Puin

5 Kleine Afbraakwerken

6 Afbraak Schuur

7 Afbraak Achterbouw

8 Opruimen Afgebrand Huis

9 Perceel Genivelleerd Na Afbraak

Afbraakwerken

Afbraak van gebouwen is precisiewerk. Voor het werkelijke afbreken, doen we eerst voorbereidende sorteerwerken. Hierdoor belasten we het milieu minimaal. Zo wordt op voorhand glas, hout, grofvuil, ijzer, asbest,… verwijderd uit het pand. Dan volgen de sloopwerken. Op deze manier bekomen wij zuivere afvalstromen die naar erkende stortplaatsen worden afgevoerd.

Wij vertrekken niet tot de laatste steen weg is en alles proper is afgewerkt.